person, suit, medical“I often need to find information about hospitals or pediatric clinics with emergency service when one of my kids runs a high fever or such. Then I would have to use google or Facebook to try and find some information” says Naraa, a mother of three who lives in Ulaanbaatar. 

Activities

AQIQ is an international program intended to: provide air quality training to youths using STEM curriculum, teach them how to use air quality monitoring devices, build capacity to carry out independent air quality research projects. The program works to prepare Mongolian youth to become community educators on air quality in their own communities by equipping them with the technology, knowledge, skills, mentorship and resources. Learn more

The C2M2 Ulaanbaatar project was conceived to mitigate the secondary health impacts during the Covid-19 pandemic. The project aims to address the key problem in health service access by creating one simple tool that would equip the public in quickly and easily finding the information they need so that they can access the health services they need. Learn more

We are committed to promoting open geographic data in Mongolia for various reasons including for advocacy on evidence-based decision making and disaster preparedness 

We facilitate Mapathons in order to involve community members to contribute for data collection on Open Street Map. Learn More

We on a number of open data initiatives, including managing the Air Visual Pro low-cost air quality monitoring devices. PLM also implements STEM-based air quality education program for Mongolian youth. 

Сүүлийн жилүүдэд  агаарын бохирдол зөвхөн Улаанбаатар хотын асуудал биш болжээ. Аймгийн төвүүдэд очиход хамгийн түрүүнд анзаарагдсан зүйл бол агаарын бохирдол байлаа. Өглөө, оройдоо цонхоо онгойлгохын аргагүй байв. Газарзүйн байрлалын хувьд нам дор байрласан, гэр хорооллын нүүрсний хэрэглээ, авто машины утаанаас гадна аймгуудад шинээр баригдаж буй орон сууцуудыг халаадаг нам даралтын зуух зэргээс үүдэж агаарын бохирдол эрс нэмэгдэж буй тухай орон нутгийн иргэд ярьж байв.   

Манай улсын хэмжээнд суурь зургийн өгөгдөл, мэдээлэл тодорхой хэмжээнд тоон систем рүү хөрвүүлэлт, бүрдүүлэлт хийгдэж байгаа ч дээр дурдсан томоохон тоглогчдын гаргасан үйлчилгээ шиг хэмжээнд хараахан хүрч чадаагүй байна. Энэ нь мэдээж маш олон шалтгаантай боловч ихэнх тохиолдолд олон төрлийн өгөгдөл мэдээлэл төрийн архив, мэдээллийн санд хадгалаастай, мөн нууцын зэрэглэл гэх мэт хууль эрхзүйн үндэслэлээр олон нийтэд нээлттэй болж чадахгүй байсаар байна.